Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT solcelleregulator 12V eller 24V

3.999,00 NOK

Veil. salgspris 3.999,00 NOK


Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT er en avansert solcelleregulator for inntil 360W solcellepaneler i 12V system eller 720W i 24V system, forbrukskurs, multidisplay, fjerntemperatursensor og batterivakt.


stk.

Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT er en avansert solcelleregulator med Maximum Power Point Tracking (MPPT).


Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT har inngang for inntil 360W solcellepaneleffekt i 12V system og 720W i 24V system, forbrukskurs, multidisplay, fjerntemperatursensor og batterivakt.


Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT er en sofistikert solcelleregulator med mange funksjoner som er svært enkel og oversiktlig å installere og bruke.


One MPPT charge regulator for all solar panels

The Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT is Mastervolt's smallest MPPT charge regulator and just as powerful as its big brother. With 200 to 700 Wp in solar panels, switchable output and buzzer, this Solar ChargeMaster is very well suited to small and medium systems.

The innovative technology in the Mastervolt MPPT charge regulators increases the efficiency of the solar panels. The Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT charges your batteries up to 30% faster than PWM regulators and with the same number of panels.

Besides the traditional 36 and 72-cell panels, the Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT is also ideal for the inexpensive 60-cell panels. The high PV voltage makes it possible to connect several panels in series, significantly reducing the required cable length, installation time and power loss in solar cables.

Display

Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT har display som gir deg full oversikt og kontroll. Displayet viser batterispenning, ladestrøm, inngangseffekt og uttakseffekt samtidig. Det er i tillegg en varsellampe som lyser dersom det oppstår feil på regulatoren. Et batterisymbol angir batterikapasitet, akkurat som på mobiltelefonen.

Easy to use, safe and flexible

The Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT is suitable for all battery types, including Mastervolt Lithium Ion. The charging profiles for all types of batteries are pre-programmed and can be selected at the push of a button. The Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT is quiet and equipped with a very user-friendly, clear display. Built-in protection against overload, high/low battery voltage, overheating, short circuits and reverse polarity ensures that safety comes first. Moreover, the
Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT has a robust casing and is protected against condensation in conformity with IP23.

Summary of features

• Very high efficiency for faster charging.
• Stable and accurate Mastervolt Maximum Power Point Tracker (MPPT).
• MPPT technology with up to 30% faster charging compared with PWM technology.
• Suitable for inexpensive 60-cell panels.
• Capacity for solar panel configurations from 200 to 700 Wp.
• Suitable for all battery types, including Mastervolt Lithium Ion.
• Automatic 12/24 V detection.
• Flexible charging characteristics.
• Battery temperature sensor for long lifespan.
• Large and bright display.
• Secure switchable output.
• Safe operation, audio signal in case of malfunctions.
• Very quiet operation.
• Robust casing, suitable for humid environments (IP23).

Batterivakt

Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT beskytter batteriet mot dyputlading. Dersom batterispenningen blir for lav, slås lastutgangen av og videre utlading av batteriet forhindres. Dette vises I displayet og varsellampen lyser rødt. Det er viktig at batteriet ikke blir stående lenge tomt, men opplades så raskt som mulig.

Ladeprosessen

Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT har en 3-trinns automatisk ladeprosess som sørger for raskest mulig fullading, samt vedlikeholdslading. Ladeforløpet er indikert med lysdioder i front av regulator.

1. Bulklading:
Regulatoren tilpasser hele tiden arbeidspunktet på solcellepanelet slik at maksimal tilgjengelig effekt tilføres batteriet. Denne prosessen kaller vi Maximum Power Point Tracking (MPPT). Når spenningen på batteriet har steget til toppladenivået (f eks 14,4V ved AGM-batteri), går regulatoren over i neste trinn. Batteriet er nå ca. 80% oppladet.

2. Topplading:
Regulatoren lader batteriet med en konstant spenning. Ladestrømmen synker etter hvert som batteriet topplades.

3. Vedlikeholdslading:
Når ladestrømmen har stabilisert seg på et lavt nivå, går regulatoren over i neste trinn. Regulatoren vedlikeholslader batteriet med en konstant spenning.

MPPT - Maximum Power Point Tracking (maks effektregulering)

Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT er utstyrt med MPPT-regulering som sørger for at all tilgjengelig effekt fra panelet blir utnyttet når batteriet trenger det som mest.

Eksempel:
Et typisk 120W panel har en spenning på ca. 17V og strøm på 7,1A. (17V x 7,1A = 120W.) Tradisjonelle solcelleregulatorer regulerer slik at solcellepanelet kobles direkte til batterispenningen når batteriet trenger lading. Dermed synker panelspenningen ned til batterispenning, men strømmen opprettholdes omtrent som før. Når derfor panelspenningen blir holdt nede av batteriet på ca 12V, i stedet for 17V, er effekten fra solcellepanelet redusert til kun 12V x 7,1A = 85W. Dette medfører et tap på hele 35W!
I eksemplet her vil Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT ta i bruk hele effekten:
17V x 7,1A gjort om til 12V x 10A = 120W.
Vi ser av dette at ladestrømmen har økt til 10A og all effekten fra panelet er kommet til nytte. Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT beregner hele tiden i hvilket strøm- og spenningsforhold panelet vil gi størst effekt. Resultatet er batteriet til en hver tid får maksimal ladestrøm. Hvor denne effekttoppen befinner seg varierer med solforhold, paneltemperatur samt paneltype.

Batterivelger

For at regulatoren skal kunne optimalisere ladingen for forskjellige batterityper er Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT forsynt med en batterivelger. Tre forskjellige batterityper kan velges. Disse er Flooded, AGM, Gel, Traction og Mastervolt Lithium Ion. Flooded er batteri med vannpåfyllingskorker. Spør oss dersom du er usikker på hvilken type batteri du har.

Fjerntemperatursensor

For å sikre optimal lading ved varierende omgivelsestemperatur er Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT forsynt med en fjerntemperatursensor som føler temperaturen på batteriene. Fjerntemperatursensor er avgjørende for å få optimal temperaturkompensert lading, minst mulig vedlikehold av batteriene og lang batterilevetid.

Batterikondisjonering (equalization)

Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT har en funksjon for å foreta en kondisjonering av batteriet som vil utjevne battericellene og minske blysulfat belegget på batteriplatene. Kondisjonering bør bare foretas på batterier med flytende syre, og dermed ikke på batterier av type GEL eller AGM. Kondisjoneringen må startes på et fulladet batteri og når det er solskinn. Forbrukskurser må være avslått. Påse at batteriet har nok vann i cellene. Kondisjonering startes ved å trykke ned knapp merket ”BATTERITYPE” i 20 sekunder. Når funksjonen er aktiv vil display vise ”REG” når batteritypeknapp trykkes. Kondisjoneringen varer 2 timer og vil automatisk bli avsluttet. For å avslutte manuelt trykkes knapp merket ”HOVEDBRYTER”. Kondisjonering bør ikke foretas mer enn 4 ganger i året eller når man føler at batterikapasiteten over tid er blitt redusert.

Forbrukskurs

Forbruket er sikret med elektronisk automatsikring. Kursen kan belastes med opp til 10A.

Tilkobling

Mastervolt Solar ChargeMaster SCM25 MPPT har skruterminaler av messing for kabel opp til 10mm2 i diameter. Ikke skru til for hardt, etterstram heller senere.
Tilkoplingsrekkefølge:
1. Forbrukskurs tilkoples.
2. Batteriet og fjerntemperatursensoren tilkoples. Benytt minimum 6mm2 tverrsnitt på batterikabel ved et forbruk på 30Amp.
3. Socellepanelene tilkoples.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

• Nominell batterispenning: 12V eller 24V (automatisk detektering)
• Solcelledriftsspenning (12V): 15–66V
• Solcelledriftsspenning (24V): 27–66V
• Maks solcelleeffekt (12V): 360W
• Maks solcelleeffekt (24V): 720W
• Driftstemperatur: -20 - +55 C
• Egenforbruk: Ca 5mA
• Virkningsgrad: Ca 98% ved 25A ladestrøm ved 20 C batteritemperatur
• Ladertype: 3-trinns fullautomatisk med bulklading, absorbsjonslading og vedlikeholdslading
• Temperaturkompensering (12V): -30mV pr. gr. C. (høyere ladespenning ved synkende temperatur)
• Temperaturkompensering (24V): -60mV pr. gr. C. (høyere ladespenning ved synkende temperatur)
• Spenning ved utkobling av forbrukslast (12V): 10,5V
• Spenning ved utkobling av forbrukslast (24V): 21,0V
• Spenning ved innkobling av forbrukslast (12V): 11,0V
• Spenning ved innkobling av forbrukslast (24V): 22,0V
• Varsel før utkobling av forbrukslast: Rød batteristatuslampe blinker
• Maks kontinuerlig strømuttak til forbruk: 25A
• Kjøling: passiv (kjøleribber)
• Beskyttelsesgrad: IP23
• Vekt: 1,3 kg
• Dimensjoner: B190mm x H135mm x D75mm
• Tilkoblingsklemmer: Skruterminal, maks kabeltverrsnitt 10 mm2


SPØRMÅL OG SVAR:

Hva er er egentlig forskjellen på solcelleregulatorer med og uten MPPT? MPPT (Maximum Power Point Tracking) er som navnet sier å følge solcellepanelets maksimale utgangseffekt. “Ekte” MPPT sørger for at den maksimale effekt som solcellepanelet kan levere ved en gitt solinnstråling utnyttes opp mot ca 95%. Dette er bedre enn de mange solcelleregulatorer som finnes på markedet, som ikke har MPPT, eller har en slags “pseudo” MPPT. Derfor kan de typisk kun utnytte 70-75% av den effekt solcellepanelet kan levere. Med ekte MPPT måler regulatoren hele tiden strøm og spenning ut av solcellepanelet, og multipliserer disse verdiene slik at den til en hver tid har kontroll på hvilken effekt solcellepanelet leverer. MPPT-regulatoren bruker altså denne informasjon (med en spesiell algoritme) til å kontrollere om solcellepanelet til en hver tid gir den maksimale effekt, selv om den innstrålede soleffekt endrer seg i løpet av dagen og med skydekket. En solcelleregulator uten MPPT, eller med ”pseudo” MPPT, er typisk en elektronisk bryter med en diode i serie. Bryteren kontrolleres slik at solcellepanelet er forbundet direkte til batteriet via dioden, så lenge batteriet ikke er ladet helt opp. Når batteriet er ladet opp til den ønskede spenning brytes forbindelsen. Dette er ikke energieffektivt siden utgangsspenningen fra solcellepanelet påvirkes av batteriets spenning.

MASTERVOLT er en nederlandsk virksomhet med over 30 års erfaring i utvikling og produksjon av effektelektronikk. FJORDHANDEL er autorisert forhandler av produkter fra MASTERVOLT.

 

© FJORDHANDEL Det tas forbehold om endringer og avvik i priser og spesifikasjoner.