Salgsbetingelser

Stipulerte frakt- og ekspedisjonskostnader ved bestilling er å forstå som midllertidige, med forbehold om justering og etterberegning av faktiske kostnader. Tilbud er gyldig i 3 uker. Det tas generelt forbehold om prisjusteringer og avvik i tekniske spesifikasjoner uten forvarsel. Selgers anbefalinger om kjøpers installasjon og bruk av produktet gis uten ansvar. Det er kjøpers ansvar å vurdere produktets egnethet til aktuell bruk. Selger er ikke ansvarlig for skader som følger av kjøpers installasjon eller bruk av produktet. Avvik/feil/mangler skal om mulig påklages skriftlig før varene tas i bruk og innen 8 dager etter mottak. Eventuell angre-/returrett kan tapes om varene åpnes, tas i bruk eller forringes. Selger forbeholder rett til salgspant og heving av kjøpet ved manglende befriende betaling. Etter forfall beregnes lovfestet forsinkelsesrente, inndrivelseskostnader og gebyr per purring. Fakturaer til forskuddsbetaling skal betales før levering. Levering skjer etter registrering av innbetaling.